Hà Nội mùa này.. có những cơn mưa!

Hà Nội: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 1 tháng 8 thì ảnh hưởng của những trận mưa lớn và lũ rừng đổ về đã gây tình trạnh ngập lụt ở ngoại ô Hà Nội, trong khu vực huyện Chương Mỹ.
Trận lụt cũng tạo ra những vùng đất bị sụp và gây nguy hiểm cho nhiều nhà trong khu vực huyện.
Nước sông cũng tràn qua nhiều đoạn đê Bùi và ruộng đồng ngập nước.
Theo những tin tức báo chí trong nước thì có trên 4 ngàn cư dân trong khu vực huyện Chương Mỹ đã phải di tản.

Tin tức khác...