Giải cứu trên 300 con mèo trong một căn chúng cư

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 4 tháng 5, cơ quan dịch vụ súc vật Toronto, the Toronto Animal Services đã hợp lực cùng tổ chức the Toronto Cat Rescue để cứu trên 300 con mèo được nuôi trong một căn cao ốc chúng cư trong thành phố Toronto.
Được biết theo luật của thành phố Toronto, thì một gia đình chỉ được nuôi tối đa 6 con mèo, và nuôi trên con số mèo này là chuyện bất hợp pháp.
Các tổ chức bảo vệ súc vật đang tìm người sẵn lòng nhận nuôi những con mèo vừa được giải cứu này.

Tin tức khác...