Gía xăng dầu tiếp tục giảm

Toronto: Giá xăng dầu tiếp tục sút giảm ở Hoa Kỳ và Canada, vì cuộc chiến tranh dầu khí đang diễn ra trên thế giới và vì nhu cầu cần xăng dầu sút giảm vì đại dịch COVID-19 đang hoành hoành.
Giá xăng trung bình ở Hoa Kỳ trong hôm chúa nhật ngày 22 tháng 3, đã ở mức 2.15 Mỹ kim một gallon, trong khi ở nhiều thành phố giá xăng còn xuống đến mức dưới 2 Mỹ kim một gallon.
Tại thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario, giá xăng trong ngày chúa nhật cũng đã xuống đến mức 67.7 dollars một lít.

Tin tức khác...