Giá nhà trung bình ở thành phố Vancouver xuống dưới mức 1 triệu dollars.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 3 tháng 7 của hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver, thì giá trung bình một căn nhà, bao gồm tất cả các loại nhà, ở thành phố Vancouver đã giảm xuống còn ở mức 998,700 dollars trong tháng 5 năm nay 2019. Đây là lần đầu tiên giá trung bình một căn nhà ở thành phố Vancouver xuống dưới mức 1 triệu dollars kể từ tháng 5 năm 2017 cho đến nay.
Theo bà Ashley Smith, chủ tịch hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver thì những người mua nhà ở vùng thủ phủ đã cẩn trọng chờ chưa dám mua, trong khi người bán thì cứ muốn bán với giá cao.
Một điểm đáng chú ý khác là thiếu vắng những nhà đầu tư ngoại quốc nhất là những nhà đầu tư Trung quốc cho nên giá nhà không gia tăng vù vù như trước kia.
Những căn nhà độc lập ở vùng thủ phủ Vancouver là những căn nhà mất giá nhiều nhất: sút giảm 10.9 phần trăm và còn ở mức 1,423,500 dollars.
Giá những căn townhouse sút giảm 8.6 phần trăm và ở mức $774,700 trong khi giá những căn condos sút giảm 8.9 phần trăm và ở mức $654,700.

Tin tức khác...