Giá nhà ở Canada gia tăng trở lại

Hôm 16 tháng 10, hiệp hội những nhà địa ốc Canada (CREA) cho biết nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada đã tiến triển trở lại với tốc độ tối đa.
Giá một căn nhà trung bình ở Canada trong tháng 9 đã lên đến mức $515,000, gia tăng 5.3 phần trăm trong vòng 1 năm.
Theo ông Gregory Klump, kinh tế gia trưởng của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, giá nhà và số nhà bán được đã gia tăng sau một thời gian ngắn trong tình trạng suy thoái.
Tuy nhiên ông Klump cũng nói thêm là nền kỹ nghệ địa ốc phát triển trở lại có kéo dài hay không, tùy thuộc vào tình hình chính trị và kinh tế thế giới, hiện nay không rõ ràng vì cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Giá trung bình một căn nhà trong vùng đại thủ phủ Toronto là $806,700, và tại vùng đại thủ phủ Vancouver là $986,500.
Hiện nay số nhà bán được gia tăng ở hầu hết các thành phố lớn của Canada như thành phố Calgary, Edmonton, Winnipeg, Hamilton, Ottawa, Montreal với mức gia tăng trung bình là 15 phần trăm.

Tin tức khác...