Giá nhà ở Toronto gia tăng 20 phần trăm

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto phổ biến hôm thứ sáu ngày 6 tháng giêng, thì giá nhà trung bình ở thành phố Toronto đã gia tăng 20 phần trăm trong năm 2016, và ở mức $730,472.

Đây là giá nhà trung bình của tất cả các loại nhà từ những căn nhà độc lập, cho đến những căn chúng cư trong thành phố.

Cũng theo bản tin của hội đồng địa ốc thành phố Toronto, the Toronto Real Estate Board (TREB)  thì số số lượng nhà bán được ở vùng thủ phủ Toronto trong năm 2016 cũng lên đến mức kỷ lục.

Riêng trong tháng chạp năm 2016, số lượng nhà bán được ở thành phố Toronto là 5,338 căn hay gia tăng 8.6 phần trăm, so với tháng chạp năm 2015 trước đó.

Nguyên trong năm 2016, có 113,133 căn nhà bán được ở thành phố Toronto qua hệ thống đăng MLS.

Tin tức khác...