Giá nhà ở thành phố Vancouver có thể sút giảm?

Vancouver: Theo bản tiên đoán của ngân hàng National phổ biến hôm thứ sáu ngày 21 tháng 10, thì giá nhà ở thành phố Vancouver có thể sút giảm xuống 20 phần trăm trong năm tới 2017?

Trong bản tường trình, các chuyên gia của ngân hàng National đã tiên đoán là với số lượng  nhà bán được sút giảm, giá nhà ở thành phố Vancouver đang trên đà đi xuống?

Theo nhận định của các chuyên gia về địa ốc, thì những sút giảm về số lượng nhà bán được ở thành phố Vancouver đã rõ ràng hơn kể từ tháng 7 năm nay.

Và bắt đầu từ tháng 8, chính quyền tỉnh bang B.C. đã đánh thuế chuyển nhượng 15 phần trăm, cho những người ngoại quốc mua nhà, và mới đây thành phố Vancouver cũng đánh thuế lên những căn nhà mà có người mua, nhưng không có người ở.

Theo các chuyên gia của ngân hàng National thì giá một căn nhà độc lập ở thành phố Vancouver có thể sút giảm từ mức 2 triệu dollars xuống còn 1.5 triệu dollars trong vòng 12 tháng.

Trong khi đó theo nhận định của công ty bán nhà Royal LePage thì nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố Vancouver đang trải qua “một lần gia tăng chót” (final hurrah). Ông Phil Soper, chủ tịch điều hành của công ty Royal LePage tiên đoán là giá nhà ở Vancouver sẽ giảm trong những tháng sắp đến.

Tin tức khác...