Giá nhà ở Canada gia tăng 3.5 phần trăm trong năm 2016

Toronto: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada vừa phổ biến  thì giá trung bình một căn nhà ở Canada đã gia tăng 3.5 phần trăm và ở mức $519,521 trong tháng hai vừa qua.

Cũng theo nhận định của hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì giá nhà trung bình trên toàn Canada gia tăng, nhờ vào những gia tăng dữ dội ở vùng đại thủ phủ Toronto và ở vùng đại thủ phủ Vancouver.

Nếu bỏ ra ngoài nền kỹ nghệ bán  nhà cửa của hai vùng đại thủ phủ, thì  giá nhà trung bình trên toàn Canada đã thực sự sút giảm $150,000 và xuống còn $369,728.

Theo hiệp hội CREA thì thường thường tháng hai là tháng mà nhà cửa bán không chạy, nhưng trong tháng hai vừa qua, số nhà bán được ở Canada đã gia tăng 70 phần trăm so với tháng giêng trước đó.

Giá nhà trong vùng đại thủ phủ Toronto đã gia tăng 23 phần trăm trong vòng 1 năm, tính đến tháng hai vừa qua.

Tin tức khác...