Giá nhà gia tăng ở Toronto, trong khi lại sút giảm ở Vancouver.

Toronto: Theo những tin tức phổ biến hôm thứ sáu ngày 3 tháng 8 thì trong khi giá nhà và số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng, thì số nhà bán được và giá nhà lại xuống ở vùng đại thủ phủ Vancouver.
Trong tháng 7, số lượng nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 18.6 phần trăm, so với số lượng nhà bán được trong tháng 7 năm ngoái.
Giá nhà bán trong tháng 7 ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 4.8 phần trăm trong vòng 1 năm và ở mức $782,129.
Số lượng nhà bán được trong tháng 6 ở vùng đại thủ phủ Toronto cũng gia tăng 2.4 phần trăm trong vòng 1 năm.
Theo nhận định của ông Garry Bhaura, chủ tịch hiệp hội những nhà địa ốc Toronto, TREB, thì số lượng nhà bán được gia tăng liên tiếp trong hai tháng là dấu hiệu đáng khích lệ.
Trong khi đó thì những kết quả cho thấy là số lượng nhà bán được trong tháng 7 ở vùng đại thủ phủ Vancouver đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng 18 năm qua. Lý do? có thể vì số người mua nhà ở Trung quốc đã không còn, cũng như giá nhà ở Vancouver đã lên quá cao?
Trong khi đó vùng thủ phủ Toronto thu hút rất đông những người tỵ nạn, những di dân từ nhiều quốc gia khác, chứ không riêng gì Trung quốc, và Toronto là địa điểm thuận tiện, trung độ hơn thành phố Vancouver?

Tin tức khác...