Giá nhà gia tăng mạnh nhất trong tháng 10

Ottawa: Tháng 10 lại là một tháng mà giá nhà lên đến một kỷ lục mới ở Canada.

Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada phổ biến trong hôm thứ ba ngày 15 tháng 11, thì giá trung bình một căn nhà ở Canada trong tháng 10 vừa qua, đã lên đến mức $481,994, gia tăng 5.9 phần trăm trong vòng 1 năm.

Không những giá nhà gia tăng và số nhà bán cũng tăng theo.

Trong tháng 10 vừa qua, chính quyền liên bang đã đặt thêm những luật lệ khó khăn, những điều kiện “stress test” mà người muốn mua nhà phải vượt qua, nhưng vẫn không làm giảm số nhà bán được ở Canada.

Theo kinh tế gia Gregory Klump của hiệp hội những nhà địa ốc Canada , CREA, thì giá nhà không gia tăng với tốc độ cao như trước, nhưng số nhà bán được vẫn tiếp tục đi lên.

Số nhà bán được ở Canada trong tháng 10 đã lên đến mức kỷ lục, với trên 45 ngàn nhà bán được.

Tin tức khác...