Gía nhà có thể giảm 30 phần trăm?

Ottawa: Theo nhận định của cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa liên bang, the Canada Mortgage and Housing Corp (CMHC)  vừa phổ biến thì nếu mức lãi suất nợ nhà bất ngờ gia tăng, thì giá nhà ở Canada có thể sút giảm 30 phần trăm. Cũng theo nhận  định của cơ quan CMHC thì nếu mức lãi suất  gia tăng, giá nhà giảm, có thể sẽ dẫn đến việc đóng cửa của nhiều cơ quan tài chánh, và sẽ làm cho cơ quan CMHC lỗ lã một số tiền có thể lên đến trên 1 tỷ dollars.

Theo những nghiên cứu của cơ quan CMHC thì nếu mức lãi suất gia tăng 2.4 phần trăm trong vòng 2 năm, sẽ khiến giá nhà ở Canada sút giảm 30 phần trăm, và tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức 11.3 phần trăm?

Lãi suất sẽ gia tăng là chuyện phải xảy ra, sau khi hai ngân hàng lớn ở Canada là Royal và TD đã cho gia tăng mức lãi suất nợ nhà trong những ngày qua.

Tin tức khác...