Giá nhà bắt đầu “nguội” ở Canada.

Toronto: Theo những công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada phổ biến trong hôm thứ tư ngày 15 tháng 8, thì giá nhà trung bình một căn nhà ở Canada trong tháng 7 vừa qua ở mức $481,500, gia tăng 1 phần trăm so với năm trước đó.
Theo hiệp hội các nhà địa ốc Canada, the Canadian Real Estate Association (CREA), thì đây là tháng đầu tiên, giá nhà trung bình trong từng tháng đã không gia tăng hơn hai con số trong năm nay, trên 10 phần trăm, so với những năm trước đó.
Cũng theo hiệp hội CREA thì những điều kiện gắt gao của chính quyền liên bang đặt ra, đã khiến cho giá nhà không gia tăng mạnh như trước.
Trong khi theo nhận định của ông Doug Porter, kinh tế gia của ngân hàng Montreal thì nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada hiện nay ở tình trạng “Goldilocks”: ” chẳng gầy chẳng béo, chỉ làng nhàng”, không tiến triển mạnh quá mà cũng không sút giảm nhiều.
Tuy nhiên giá nhà gia tăng cũng tùy khu vực: gia tăng 6.7 phần trăm trong vùng đại thủ phủ Vancouver, sút giảm 0.6 phần trăm ở vùng đại thủ phủ Toronto, gia tăng 7.2 phần trăm ở thành phố Ottawa, 5.7 phần trăm ở thành phố Montreal.
Giá nhà sút giảm 1.7 phần trăm ở thành phố Calgary và 4.8 phần trăm ở thành phố Regina.

Tin tức khác...