Giá mướn nhà ở Toronto cũng còn ở mức “chịu đựng” được!

Toronto: Theo kết quả cuộc nghiên cứu của  tổ chức tham vấn địa ốc ở Hoa Kỳ có tên là  RentCafe, vừa phổ biến hôm thứ bảy ngày 18 tháng 3, thì giá mướn nhà ở thành phố Toronto vẫn còn rẻ, so với những trung tâm tài chánh thế giới khác.

Theo bản nghiên cứu thì trong số 30 trung tâm tài chánh thế giới lớn nhất, thành phố Toronto lớn hàng thứ  13, nhưng nói về chi phí tiền mướn nhà thì thành phố Toronto đứng vào hàng thứ 26.

Bốn thành phố có tiền mướn nhà cao nhất thế giới theo thứ tự là thành phố New York, thành phố San Francisco, thành phố Boston và Hồng Kông.

Theo tổ chức RentCafe thì tiền mướn một căn chúng cư một phòng ngủ ở   thành phố New York là 4,900 Gia kim, so với tiền mướn 1 căn chúng cư một phòng ngủ ở Toronto là 1,776 Gia kim.

Tuy nhiên tiền mướn nhà ở Toronto đang trên đà gia tăng, nhất là sau khi có những chính sách  “bế quan tỏa cảng” của Trump, đã khiến số người muốn di dân qua Canada sinh sống làm ăn  gia tăng.

Theo hiệp hội những nhà địa ốc thành phố Toronto thì giá mướn nhà trong thành phố đã gia tăng 7.4 phần trăm trong vòng 1 năm qua, tính đến tháng hai năm nay.

Tin tức khác...