Giá khí đốt gia tăng mạnh mẽ trước mùa đông

New York: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 17 tháng 9, thì giá khí đốt ở Hoa Kỳ đã gia tăng 35 phần trăm trong tháng 8 vừa qua, khi người ta bắt đầu lo âu là sẽ không đủ khí đốt sưởi ấm nhà trong mùa đông sắp đến.
Vùng mà hiện thiếu khí đốt trầm trọng nhất trên thế giới là Âu Châu.
Ngay cả tại Hoa Kỳ số lượng khí đốt dự trữ trong các kho dự trữ đã xuống thấp 7.6 phần trăm so với số lượng khí đốt dự trữ trung bình trong 5 năm.
Các chuyên gia tài chánh cũng đang theo dõi những tiên đoán khí tượng cho mùa thu và mùa đông sắp tới: một mùa đông nghiệt ngã có thể sẽ khiến cho nhiều nơi trên thế giới không có khí đốt để sưởi ấm cũng như nấu nướng

Tin tức khác...