Gía hàng hóa ở tiệm Dollarama lên đến 4 dollars

Toronto: Hệ thống tiệm tạp hóa Dollarama là những tiệm bán hàng với giá rẻ khoảng trên dưới $1 từ nhiều năm qua, nhưng mới đây phát ngôn viên của công ty này đã cho biết là những hàng hóa bán trong tiệm có thể lên đến mức $4, thay vì $1 như trườc.

Phát ngôn viên của hệ thống tạp hóa này cũng cho biết là công ty này đã cho bán thêm nhiều loại hàng hóa khác, phẩm chất tốt và với giá cao hơn.

Vài năm trước đây, trên một nửa số hàng hóa bán trong tiệm Dollarama, được bán với giá dưới $1, nhưng nay thì ba phần tư số hàng hóa trong tiệm này, đã bán với giá trên $1.

Sự xuống giá của đồng Gia Kim cũng là một trong những lý do khiến hàng hóa bán với giá cao trong các tiệm Dollarama hiện nay.

Tin tức khác...