Giá đất ruộng ngày một gia tăng, đe dọa nghề nông ở Canada.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 16 tháng 5, giá đất ruộng ở Canada đã ngày một gia tăng đã khiến những giới chức có thẩm quyền lo sợ là nghề nông ở Canada sẽ tàn lụi?
Trong vòng 10 năm qua, giá đất ruộng ở Canada đã gia tăng gấp đôi.
Những giới chức thẩm quyền lo sợ là một khi lớp những nhà nông hiện nay đang canh tác về hưu, sẽ không còn những thế hệ tiếp nối, vì họ sẽ không có khả năng mua đất đai canh tác?
Theo những thống kê của cơ quan the Farm Credit Canada thì kể từ năm 2007 cho đến nay, giá đất ruộng ở Canada gia tăng 132 phần trăm.
Riêng trong năm 2017, giá đất ruộng đã gia tăng 10.2 phần trăm ở tỉnh bang Saskatchewan, 9.5 phần trăm ở tỉnh bang Nova Scotia và 9.4 phần trăm ở tỉnh bang Ontario.
Giá đất trồng trọt tăng cao một phần cũng vì số người ngoại quốc bỏ tiền mua gia tăng.
Theo những tin của đài CBC thì số những nhà đầu tư người Trung quốc mua đất canh tác gia tăng cao ở các tỉnh bang Prince Edward Island và Manitoba.

Tin tức khác...