Gắn cây thông Giáng Sinh ở quảng trường Nathan Phillips.

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 3 tháng 11, các viên chức thành phố Toronto đã dựng cây thông Giáng Sinh trước quảng trường Nathan Phillips, trước tòa đô chánh.
Đây là năm thứ 52 mà một cây thông lớn đã dựng trước quảng trường của lễ hội Cavalcade of Light hàng năm.
Việc dựng cây thông trước tòa đô chánh cũng là dấu hiệu cho thấy mùa Giáng Sinh lại về!
Cây thông cao 18 mét và đã được chở đến từ các tỉnh bang ở miền Đại Tây Dương qua công ty Weller Tree Service.

Tin tức khác...