Gần 3 triệu người Mỹ đã chủng ngừa covid mũi bổ sung thứ ba

Hoa Thịnh Đốn: Trong cuộc họp báo diễn ra ngày thứ ba 28 tháng 9 tại tòa Bạch Ốc, ông Jeff Zients, điều hợp viên về covid tại tòa Bạch Ốc cho biết là trong hai ngày cuối tuần qua, đã có trên 400 ngàn người Mỹ đi chủng ngừa covid mũi bổ sung thứ ba ở các dược phòng trên toàn nước Mỹ, sau khi trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, đã chuẩn y cho việc chủng ngừa mũi thứ ba.
Trong tuần trước, trung tâm CDC đã chuẩn y việc chủng ngừa mũi bổ sung covid bằng hai loại thuốc Pfizer và Moderna.
Cũng theo ông điều hợp viên Zients thì cho tới nay có 2.8 triệu người Mỹ được chủng ngừa covid mũi bổ sung, và trong tuần tới sẽ có khoảng 1 triệu người Mỹ khác, đã ghi tên chủng ngừa vào tuần tới.

Tin tức khác...