Dùng xe U Haul chứa xác người ở thành phố New York

New York: Cảnh sát thành phố New York đã được kêu đến khu Brooklyn trong chiều hôm thứ tư ngày 29 tháng 4, khi có những than phiền là một nhà quàn trong khu vực này, vì không còn chỗ chứa xác, đã mướn một xe U Haul , để ướp những tử thi trong đá băng, đậu ngoài bãi đậu xe.
Có đến 50 tử thi được chứa trong những chiếc xe U Haul
Theo những than phiền thì mùi của các tử thi đã được ngửi thấy xung quanh khu nhà quàn này.
Nhà quàn Andrew T. Cleckey Funeral Home đã bị phạt vì để mùi hôi bay ra ngoài công chúng.
Cũng vào chiều hôm thứ tư, nhà quàn này đã mướn được một chiếc xe vận tải lớn có phòng đông lạnh, để chứa 50 tử thi này.

Tin tức khác...