Dùng bã cà phê, làm nguồn trồng nấm hàu

Montreal: Một nông trại  với 5 nhà kiếng trồng nấm, nằm ngay trên đại lộ Mercier-Hochelaga- Maisonneuve nằm ngay trong thành phố Montreal, là nơi đang trồng loại nấm hàu (oyster mushrooms), cung cấp cho hàng chục nhà hàng trong thành phố.

Chủ nhân của nông trại trong thành  phố này là hai phụ nữ bạn thân với nhau: bà Dominique Lynch Gauthier và  Lysiane Roy Maheu.

Hai người này đã thành lập nông trại trồng nấm từ một năm nay và công ty này ngày càng phát triển.

Chủ nhân của công ty này dùng những bã cà phê và những thứ thực phẩm phế thải khác từ các nhà hàng, làm vật liệu trồng nấm.

Nấm hàu đã mọc trên 1,200 thùng containers nằm trong 6 nhà kiếng.

Một tuần nông trại này thu hoạch được 200 ký lô nấm hàu và bán cho trên 30 nhà hàng trong thành phố.

Đồng chủ nhân của nông trại cho biết là họ đã áp dụng  những phương cách bảo tồn môi trường: những chất thải từ nhà hàng, thay vì đem vất ở các bãi rác, đã được dùng để nuôi nấm.

 

Tin tức khác...