Dự luật buộc nhân viên bưu điện trở lại làm việc, đã được thông qua ở hạ viện.

Ottawa: Dự luật C-89 buộc những nhân viên bưu điện phải quay trở lại làm việc, đã được thông qua ở hạ viện với tỷ lệ 166 phiếu thuận và 43 phiếu chống, trong cuộc họp diễn ra vào ngày thứ sáu 23 tháng 11.
Dự luật C-89 sau đó đã được chuyển lên thượng viện để xin chấp thuận.
Chính quyền liên bang hy vọng là dự luật này sẽ được thượng viện thông qua trong hai ngày cuối tuần.
Tuy nhiên theo những tin tức công bố thì thượng viện đã đình trệ việc thông qua cho đến ngày thứ hai 26 tháng 11.
Cuộc đình công đã gây những trở ngại cho những công ty thương mại, không thể gửi hàng hóa đến cho khách hàng, nhất là trong những ngày cận kề mùa lễ Giáng Sinh.

Tin tức khác...