Dự án dùng xe không người lái đưa hành khách đến các trạm xe chuyên chở công cộng.

Toronto: Theo những tin tức công bố hôm thứ bảy ngày 7 tháng 7, thành phố Toronto đã thử nghiệm việc dùng xe không người lái, đưa những hành khách từ những nơi xa, đến các trạm xe chuyên chở công cộng trong thành phố như trạm xe điện ngầm, trạm xe bus.
Dự án này dự trù sẽ được thành hình vào năm 2020.
Hiện nay theo kết quả của những cuộc nghiên cứu, thì có những hành khách đã không dùng hệ thống xe bus hay xe điện ngầm, vì họ ở quá xa những trạm xe chuyên chở công cộng này.
Những chiếc xe không người lái,có thể đưa từ 8 hành khách cho đến 12 hành khách từ một điểm tập trung trong thành phố, đến các trạm xe.
Ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto cũng đã nói là ông ủng hộ cuộc thử nghiệm dùng xe không người lái , và sẽ giúp làm tăng số người sử dụng các hệ thống chuyên chở công cộng trong thành phố trong tương lai.

Tin tức khác...