Đồng tiền ảo tiếp tục xuống giá

New York: Trị giá của đồng Bitcoin trên thị trường tiền tệ thế giới , trong hôm thứ ba ngày 11 tháng 12 đã xuống đến mức 3,368 Mỹ kim một đồng.
Giá của đồng tiền ảo Bitcoin và các loại đồng tiền ảo khác đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng 15 tháng qua, và đã làm mất đi của những nhà đầu tư một số tiền khổng lồ là 112.5 tỷ Mỹ kim.
Theo ôngh Stephen Innes, trưởng nhóm các chuyên gia đầu tư của công ty Asia Pacific thì trị giá của các đồng tiền ảo đã gia tăng một cách khủng khiếp chẳng khác như kỳ nở rộ của loài hoa tulip trong những tháng trước, và hiện đang trên đà suy thoái, và người ta chưa biết lúc nào những trị giá của những đồng tiền ảo này sẽ xuống đến đáy??
Vào tháng chạp năm 2017, trị giá của đồng Bitcoin lên đến gần 20 ngàn Mỹ kim một đồng và xuống đến mức 3,400 Mỹ kim như hiện nay: sút giảm 83 phần trăm!!
Rất nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã lao vào mua đồng Bitcoin khi trị giá của đồng này gần 20 ngàn Mỹ kim, vì tin theo những lời tiên đoán của những “chuyên gia tiền tệ”, có thể sẽ mất cả chì lẫn chài, nếu tiếp tục giữ những đồng Bitcoin này?

Tin tức khác...