Diễn tiến thử nghiệm thuốc chủng COVID-19 trên người

London, Anh quốc: Lịch trình thử nghiệm thuốc chủng trên người của trường đại học Oxford, Anh quốc đã được công bố trong hôm thứ hai ngày 27 tháng 4.
Cuộc thử nghiệm thuốc chủng trên người là giai đoạn chót trước khi thuốc chủng được tung ra cho công chúng.
Bắt đầu các khảo cứu gia của trường đại học sẽ chỉ thử nghiệm trên 2 người tình nguyện:một người được chích thuốc chủng ngừa COVID-19 đang được thử nghiệm, và người thứ nhì được chủng thuốc ngừa bệnh viêm màng não.
Cả hai được theo dõi trong vòng 48 tiếng đồng hồ, trước khi 6 người khác được chích thuốc chủng ngừa và thêm một số đông được thử nghiệm trong những ngày kế tiếp.
Các khảo cứu gia nói là nếu sự truyền nhiễm của loài coronavirus cao, thì họ sẽ biết là thuốc chủng ngừa có hiệu quả hay không trong vòng vài tháng.
Các khảo cứu gia cũng hy vọng là cuộc thử nghiệm thuốc chủng ngừa sẽ hoàn tất và thuốc chủng sẽ được phân phối và được sử dụng vào tháng 9 năm nay?

Tin tức khác...