Dịch tả heo Phi Châu lan đến Saigon

Saigon: Theo những tin tức vừa loan báo hôm 11 tháng 6, thì các viên chức y tế đã tìm ra một ổ dịch tả heo Phi Châu ở phường Phú Hữu, quận 9 của thành phố Saigon.
Như thế Saigon là khu vực tỉnh thành thứ 55 ở Việt Nam, đã có dịch tả heo Phi Châu.
Tính đến ngày 11 tháng 6, đã có trên 2.5 triệu con heo ở các nông trại Việt Nam bị thiêu hủy vì nạn dịch tả heo Phi Châu.

Tin tức khác...