Đi xuất khẩu lao động ở Nam Hàn phải ký quỹ 100 triệu đồng

Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành quyết định về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS).
Truyền thông trong nước hôm 1/4 dẫn quyết định nêu rõ người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện đúng hợp động, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng và mức chi phí ký quỹ đối với mỗi người lao động là 100 triệu đồng (gần 5.000 đô).
Trong thời gian 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, người lao động phải thực hiện việc ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tại địa phương và thời gian ký quỹ là 5 năm 6 tháng. Ngoài ra, nếu người lao động thuộc vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội thì sẽ được vay vốn ký quỹ mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
Tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả trong các trường hợp sau: không đi làm việc tại Hàn Quốc sau khi đã thực hiện ký quỹ; về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bị trục xuất về nước mà không thuộc trường hợp bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp; chuyển đổi thị thực cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc; bị chết hoặc mất tích theo quy định pháp luật trong thời gian làm việc theo hợp đồng.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.
Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện có khoảng 48 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Ngoài ra, có khoảng 11 nghìn lao động làm việc bất hợp pháp tại quốc gia này.

Tin tức khác...