Di dân bất hợp pháp từ Mỹ qua, muốn được làm việc trong các nhà già ở Quebec

Montreal: Trong hôm chúa nhật ngày 7 tháng 6, có hàng trăm người biểu tình tại thành phố Montreal, khu vực trong thành phố do thủ tướng Justin Trudeau là dân biểu đại diện.
Những người biểu tình mà phần lớn là những người tỵ nạn bất hợp pháp, vượt biên giới Mỹ qua Canada trong những năm trước, và con số người vượt biên giới bất hợp pháp lên đến trên 50 ngàn người.
Những người biểu tình đòi hỏi chính quyền liên bang phải cho những người vượt biên bất hợp pháp này, được quyền nộp đơn xin làm nhân viên coi sóc (orderlies) trong các nhà già ở tỉnh bang Quebec.
Được biết chính quyền tỉnh bang Quebec dự trù thâu nhận đơn ít nhất là 10 ngàn người, cho đi học 3 tháng, trước khi vào làm trong các nhà già ở tỉnh bang.
Trong thời gian 3 tháng đi học, những học viên sẽ được trợ cấp $760 một tuần, và khi đi làm thì lương bắt đầu là $49,000 một năm.
Vì những quyền lợi tài chánh hậu hĩnh, trong vòng 1 ngày sau khi loan báo, chính quyền tỉnh bang Quebec đã nhận được trên 55 ngàn đơn xin học.
Hiện nay một số lớn những nhân viên y tế trước đây làm ở các bệnh viện, như các chuyên gia trị liệu, các tâm lý gia, các nhân viên xã hội.. những người được trả lương cao đã phải tạm thời đến làm việc tại các nhà già, trong thời Đại Dịch, vì thiếu nhân viên..

Tin tức khác...