Đảng Tự Do trở lại nắm quyền trong một chính quyền thiểu số

Ottawa: Sau hàng loạt những vụ xì căng đan từ vụ tìm cách thiên vị cho công ty SNC Lavalin ở tỉnh bang Quebec, cho đến vụ thủ tướng Trudeau hóa trang thành Aladin, vẽ mặt đen khi ông còn là giáo viên ở một trường trung học ở thành phố Vancouver, đảng cầm quyền Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau đã trở lại nắm quyền nhưng ở tư cách một chính quyền thiểu số.
Theo những kết quả đảng Tự Do chiếm 157 ghế, không đủ con số quá bán là 170 ghế. Đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer tuy chiếm số phiếu ủng hộ nhiều hơn 34.4 phần trăm so với 33.1 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do, nhưng chỉ có chiếm 121 ghế.
Đảng Bloc Quebecois với tân thủ lãnh mới đã quay lại tỉnh bang Quebec với trận thắng lớn, chiếm 32 ghế, trong khi đảng NDP chỉ thắng có 1 ghế duy nhất ở tỉnh bang Quebec và số ghế trong nghị viện liên bang giảm xuống còn 21 ghế.
Đảng Xanh gia tăng từ 1 ghế lên đến 3 ghế, trong khi bà cựu tổng trưởng tư pháp Jody Wilson Raybould trở lại nghị viện với tư cách một dân biểu độc lập.
Không chiếm đủ số ghế quá bán, đảng Tự Do sẽ phải hợp tác với một đảng thứ nhì, và có thể là đảng NDP, để thiết lập một chính quyền mới.
Sau những thất hứa khi thủ tướng Trudeau ra tranh cử vào năm 2015, về việc cân bằng ngân sách, về việc sửa đổi cách bầu cử,v.v., thủ tướng Trudeau đã đưa ra một đường hướng mới là tiếp tục chi tiêu và gia tăng số thâm thủng ngân sách, trong khi chính sách của thủ lãnh Andrew Scheer và đảng Bảo Thủ tương tự như chính sách của cựu thủ tướng Stephen Harper trước đây là cắt giảm chi tiêu và cân bằng ngân sách.
Cử tri đã phải chọn lựa giữa hai đường hướng và họ đã miễn cưỡng bầu lại đảng Tự Do với một chính quyền thiểu số.
Đảng Tự Do mất ghế ở các tỉnh bang miền Đông Canada cũng như ở tỉnh bang Quebec, nhưng duy trì được sự ủng hộ ở tỉnh bang Ontario, nhất là ở vùng đại thủ phủ Toronto và nhờ thế thắng cuộc, dù chỉ là một chính quyền thiểu số.
Đảng Bảo Thủ nhận được đa số phiếu 34.4 phần trăm so với 33.1 phần trăm của đảng Tự Do, nhưng thủ lãnh Andrew Scheer đã không minh bạch trong một số vấn đề, và theo các bình luận gia, đã khiến ông mất phiếu.
Những vấn đề mà thủ lãnh Scheer không minh bạch như về việc phá thai, về việc ông là người lưỡng quốc tịch, có thêm quốc tịch Mỹ, về việc thay đổi môi trường.. và nhất là đảng Bảo Thủ đã không được nhiều phiếu ủng hộ ở tỉnh bang Ontario: nhiều cử tri đã sợ phải bầu lên một chính quyền liên bang mà có thể đường hướng của chính quyền này tương tự như chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford?

Tin tức khác...