Đảng Tự Do tỉnh bang Ontario có tân thủ lãnh tạm thời.

Toronto: Trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario diễn ra trong ngày 7 tháng 6, đảng cầm quyền Tự Do đã thua nặng nề: từ một chính đảng với đa số ghế ở nghị viện, xuống còn có 7 ghế gồm cả bà cựu thủ hiến Kathleen Wynne.
Trên nguyên tắc thì một đảng chính trị được công nhận ở nghị viện tỉnh bang Ontario khi đảng này có ít nhất 8 ghế ở nghị viện.
Vì chỉ có 7 ghế, đảng Tự Do sẽ mất danh chính ngôn thuận , sẽ không được chất vấn chính quyền trong các cuộc họp của nghị viện, không được tài trợ chi phí văn phòng và tiền mướn các phụ tá.
Thêm nữa bà cựu thủ hiến Kathleen Wynne đã từ chức đảng trưởng ngay sau khi có kết quả cuộc bầu cử nghị viện.
Trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 6, dân biểu John Fraser được chọn là thủ lãnh tạm thời, chờ một cuộc bầu cử thủ lãnh chính thức.

Tin tức khác...