Đảng Tân Dân Chủ có triển vọng nắm quyền ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario, và các phòng phiếu cũng đã mở cửa cho những ai muốn đi bầu sớm, theo như những tin tức loan báo trong hôm chúa nhật ngày 27 tháng 5.
Cũng trong ngày chúa nhật, kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới được phổ biến cho thấy là đảng Tân Dân Chủ của bà thủ lãnh Andrea Horwath có triển vọng thắng với đa số ghế.
Tổ chức thăm dò dân ý The Forum Research đã công bố kết quả: 47 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng NDP, 32 phần trăm ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ lãnh Doug Ford và 14 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne.
Cũng theo các viên chức của tổ chức thăm dò dân ý Forum thì dựa vào số người ủng hộ và nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay bây giờ: đảng NDP sẽ chiếm 79 ghế,đảng Bảo Thủ Cấp Tiến sẽ vẫn là đảng đối lập ở nghị viện với 40 ghế và đảng Tự Do sẽ chỉ chiếm vỏn vẹn 4 ghế

Tin tức khác...