Đảng Parti Quebcois muốn cắt giảm tài trợ cho các trường cao đẳng dạy bằng tiếng Anh

Montreal:  Các đảng viên của đảng Parti Quebecois đã nhóm họp chuẩn bị cho khóa họp mùa thu ở nghị viện tỉnh bang Quebec, trong những ngày cuối tuần qua 10 tháng 9.

Trong buổi họp này, đảng Parti Quebecois đã bỏ phiếu tín nhiệm ông thủ lãnh Jean-François Lisée.

Đảng PQ cũng thông qua việc cấm công chức tỉnh bang mặc những quần áo có tính cách tôn giáo khi làm việc, nếu đảng này lên nắm quyền ở tỉnh bang Quebec trong tương lai.

Ngoài ra đảng PQ cũng muốn cắt giảm trợ cấp cho các trường cao đẳng dạy bằng tiếng Anh (English CRGEPs)  trong tỉnh bang Quebec.

Mục đích việc cắt giảm này là các thành viên của đảng PQ muốn khuyến khích học sinh học cao đảng bằng tiếng Pháp.

Được biết hiện nay  các học sinh ở tỉnh bang Quebec sau khi học xong trung học, có quyền chọn học hoặc ở các trường cao đẳng dạy bằng tiếng Pháp hay bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên đảng PQ cũng không cho thi hành luật 101 vào các trường cao đẳng: không buộc học sinh phải chọn học trường tiếng Pháp.

Theo lời ông thủ lãnh  Lisée  thì chủ trương của đảng PQ trong việc đề cao ngôn ngữ Pháp, không có nghĩa là loại bỏ những ngôn ngữ khác ở Quebec.

Theo những thống kê thì số học sinh ở tỉnh bang Quebec lên học ở các trường cao đẳng bằng tiếng Anh gia tăng từ mức 5 phần trăm tổng số học sinh trong năm 1993, lên đến 10 phần trăm trong năm 2015.

Tuy nhiên ông thủ lãnh đảng PQ cũng muốn tất cả những di dân muốn được nhận vào tỉnh bang Quebec, phải thông thạo tiếng Pháp.

 

Tin tức khác...