Đảng NDP giận dữ vì thủ tướng Trudeau không cho bầu cử bổ sung ở tỉnh bang British Columbia.

thủ lãnh đảng Tân Dân Chủ

Ottawa: Những căng thẳng giữa thủ tướng Trudeau cùng đảng cầm quyền Tự Do và thủ lãnh Jagmeet Singh của đảng Tân Dân Chủ ở nghị viện liên bang ngày càng tăng, sau khi thủ tướng Trudeau đã không công bố thời điểm cho việc bầu dân biểu bổ sung cho vùng Burnaby South.
Trong hôm thứ hai ngày 29 tháng 10, thủ tướng Trudeau công bố lịch trình bầu cử dân biểu bổ sung cho khu vực Leeds- Grenville- Thousand Islands và Rideau Lake ở tỉnh bang Ontario, nhưng chưa công bố lịch trình bầu cử dân biểu bổ sung ở vùng Burnaby South.
Thủ tướng Trudeau loan báo việc bầu cử dân biểu bổ sung cho tỉnh bang Ontario sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng chạp sắp đến.
Trong khi đó thủ lãnh Singh của đảng NDP, người chưa là dân biểu liên bang, đã được một dân biển của đảng NDP ở vùng Burnaby South đồng ý từ chức, nhường chỗ cho ông thủ lãnh Singh ra ứng cử.
Thế nhưng thủ tướng Trudeau đã chưa công bố việc bầu cử lại để nhà thủ lãnh đảng NDP có cơ hội trở thành dân biểu.
Vùng Burnaby South là vùng có rất đông cư dân gốc người Sikhs, nên thủ lãnh Jagmeet Singh có thể đắc cử dễ dàng?
Theo luật thì thủ tướng Trudeau có thời hạn đến ngày 30 tháng 10, công bố ngày bầu cử dân biểu bổ sung cho tỉnh bang Ontario, và có thể chờ đến ngày 18 tháng 3, mới công bố việc bầu dân biểu bổ sung cho tỉnh bang B.C.

Tin tức khác...