Đảng Liên Minh cho Tương Lai dẫn đầu

thủ hiến Couillard

Montreal: Như chúng ta cũng biết cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Quebec sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 sắp đến.
Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý của đài CBC phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 8, thì đảng cầm quyền Tự Do của thủ hiến Philippe Couillard có thể thất cử?
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của đài CBC thì 35.1 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Liên Minh cho Tương Lai ( CAQ), 29.2 phần trăm ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do của thủ hiến Couillard và 17.5 phần trăm ủng hộ đảng Parti Quebecois.
Với số phần trăm ủng hộ, đảng CBC đã tiên đoán là nếu cuộc bầu cử diễn ra theo đúng kết quả của cuộc thăm dò dân ý thì đảng CAQ sẽ nắm quyền với 73 ghế, đảng Tự Do sẽ trở thành đảng đối lập ở nghị viện với 37 ghế, trong khi đảng Parti Quebecois sẽ chiếm 9 ghế.
Theo nhận định của những nhà bình luận thời cuộc, thì tuy nền kinh tế của tỉnh bang Quebec phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, mức tỷ lệ thất nghiệp ở tỉnh bang này đã xuống thấp đến mức kỷ lục, nhưng đa số cư dân trong tỉnh bang dường như muốn có những thay đổi trong hệ thống công quyền ở tỉnh bang này?

Tin tức khác...