Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến quyên góp được nhiều tiền nhất cho cuộc tranh cử.

Toronto: Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử bầu lại nghị viện tỉnh bang Ontario.
Các đảng chính trị đang nỗ lực tìm sự ủng hộ của cử tri trong thời gian còn lại.
Một trong những phương tiện giúp mưu tìm sự ủng hộ của cử tri là tiền!
Cần có tiền cho chi phí cho các quảng cáo truyền thông, cho những cuộc đi vận động tranh cử trên toàn tỉnh bang..
Theo những công bố hôm thứ hai ngày 30 tháng 4, thì số tiền mà đảng Bảo Thủ Cấp Tiến quyên góp được đã nhiều hơn là tổng số tiền quyên góp cộng lại của ba đảng Tự Do, Tân Dân Chủ và đảng Xanh.
Theo những dữ kiện của cơ quan đặc trách về bầu cử, Elections Ontario, thì trong năm nay tính đến những ngày cuối tháng 4, số tiền mà cử tri ủng hộ đảng PC trong cuộc tranh cử là 945,970 dollars, nhiều hơn tổng số tiền mà đảng chính trị còn lại quyên góp được.

-Đảng Tự Do quyên được $488,542
-Đảng NDP nhận được $317,305
-Và đảng Green quyên được $128,376

Theo luật định, các đảng chính trị có quyền chi ra tối đa 8 triệu dollars chi phí cho mỗi đảng, trong cuộc tranh cử dân biểu tỉnh bang Ontario diễn ra vào ngày 7 tháng 6, và ngày chính thức mà các ứng cử viên được đi tranh cử, được chôn những bảng quảng cáo trước cửa các tư gia là ngày 9 tháng 5 sắp đến.

Tin tức khác...