Dân biểu và thượng nghị sĩ tự động được gia tăng lương

Ottawa: (CBC ):Theo tin của đài CBC, thì vào ngày thứ sáu 1 tháng 4, lương căn bản của các dân biểu, các thượng nghị sĩ, được tăng thêm 3 ngàn dollars. Trong khi lương của các tổng bộ trưởng, của thủ tướng Trudeau còn được gia tăng cao hơn nữa.

Bình luận về việc tự gia tăng lương của các nhà chính trị, đài CBC cho là trong khi những người Canadians đang gặp khó khăn kiếm sống, vì số người thất nghiệp gia tăng, thì lương của các nhà chính trị đã cao, lại còn cao hơn nữa!

Lương của các dân biểu gia tăng 1.8 phần trăm, trong khi các thượng nghị sĩ được tăng lương 2.1 phần trăm, gấp ba lần mức tăng lương mà chính quyền liên bang đã đề nghị cho những công chức.

Lương của 338 dân biểu gia tăng từ $167,400 lên đến $170,400.

Trong khi lương của thủ tướng Trudeau gia tăng thêm $6,000 và ở mức $340,800.

Lương của các thượng nghị sĩ gia tăng  từ $142,400 lên đến $145,400.

Lương của bà thủ lãnh đảng đối lập ở quốc hội, bà Rona Ambrose cũng tăng lên đến mức $251,900.

Theo nhận định của ông Aaron Wudrick, giám đốc của tổ chức the Canadian Taxpayer Federation thì ông không nghĩ những cư dân Canada  ủng hộ việc tăng lương cho các dân biểu, nghị sĩ, vì những người này đã có lương cao vượt bực, hơn những người Canadians bình thường.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email