Đài truyền hình CBC ở Calgary quyên góp 1.3 triệu dollars cho ngân hàng thực phẩm từ thiện

Calgary: Kết quả cuộc quyên góp cho ngân hàng thực phẩm từ thiện ở thành phố Calgary hàng năm, của đài CBC đã được công bố hôm thứ sáu ngày 4 tháng giêng.
Theo đài CBC thì số tiền và thực phẩm quyên góp được trong năm nay trong vòng 18 ngày, lên đến trên 1.3 triệu dollars và 6,687 ký lô thực phẩm.
Ngân hàng thực phẩm từ thiện ở thành phố Calgary đã được thành lập từ năm 1982 và đã tiếp tục bành trướng.
Hiện nay ngân hàng từ thiện này có một nhà chứa hàng rộng 60 ngàn bộ vuông. Trong năm ngoái ngân hàng này đã phân phối trên 66 ngàn thùng quà và giúp cho trên 180 ngàn người nghèo trong thành phố.

Tin tức khác...