Đại diện Việt Nam ngủ gật trong cuộc họp ở Liên Hiệp Quốc

New York: Một bức hình vừa được đưa lên mạng cho thấy là một viên chức Việt Nam đã ngủ gật trong một phiên họp của Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 9 vừa qua.
Theo những nguồn tin báo chí thì người ngủ gật là tham tán Nguyễn Nam Dương

Tin tức khác...