Đa số những người Canadians không tán thành hành động của tổng thống Donald Trump.

Ottawa: Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dư luận, the Campaign Research, thì 4 trong số 5 người Canadians được hỏi ý kiến, đã không tán thành những hành động của tổng thống Trump, trong cuộc chiến tranh mậu dịch đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Canada.
Kết quả cuộc thăm dò dân ý cho thấy là 72 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến nghĩ là chính sách bảo vệ mậu dịch của ông Trump sẽ làm nguy hại cho nền kinh tế Canada.
Theo nhận định của ông Eli Yufest, chủ tịch điều hành tổ chức thăm dò dân ý Campaign Research thì dư luận quần chúng đã đứng về phía thủ tướng Trudeau trong cuộc chiến với Hoa Kỳ.
Cũng theo kết quả cuộc thăm dò dân ý thì 81 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến đã không tán thành công việc của ông Trump làm.

Tin tức khác...