Cựu trung tướng Phạm Xuân Chiểu qua đời

Bethesda, Maryland: Theo những tin tức vừa công bố, cựu trung tướng Phạm Xuân Chiểu của QLVNVH đã từ trần hôm 7 tháng 8 năm 2018 tại Bethesda, tiểu bang Maryland, hưởng thọ 98 tuổi.
Cựu trung tướng Chiểu từng là tổng giám đốc nhà cảnh sát công an vào năm 1956, tham mưu trưởng liên quân năm 1958 và chỉ huy trường đại học quân sự năm 1961 và đại sứ Nam Hàn vào năm 1965.
Ông cùng gia đình di tản khỏi Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 và định cư ở tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ.

Tin tức khác...