Cựu tổng thống Ai Cập chết tại tòa án

Cairo, Ai Cập: Trong hôm thứ hai ngày 17 tháng 6, cựu tổng thống xứ Ai Cập, ông Mohamed Morsy được tòa cho phép phát biểu ý kiến trước tòa. Ông cựu tổng thống phát biểu xong thì bất tỉnh và sau đó chết trên đường được đưa đến bệnh viện.
Cựu tổng thống Morsy là tổng thống dân cử đầu tiên của xứ Ai Cập. Ông đã bị quân đội đảo chính truất phế vào năm 2013, và đã bị buộc nhiều tội như tội tham nhũng.

Tin tức khác...