Cựu thị trưởng thành phố Ottawa bị ung thư thời kỳ cuối.

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 12 tháng 6, và trong cuộc phỏng vấn trên đài CBC Radio, ông Paul Dewar, cựu thị trưởng thành phố Ottawa đã tiết lộ là ông ta đã bị bệnh ung thư não vào thời kỳ thứ 4: thời kỳ cuối!
Ông cựu thị trưởng thành phố Ottawa đã bị bệnh ung thư não có tên là glioblastoma, một loại bệnh ung thư mà ca sĩ Gord Downie của ban nhạc the Tragically Hip bị và ông ta đã qua đời trong năm ngoái 2017.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Paul Dewar cho biết là ông đang bị bệnh ở thời kỳ cuối và sẽ không có cách nào chữa trị.
Ông Dewar đã được giải phẩu, chữa trị bằng quang tuyến và hóa học sau đó.
Ông Paul Dewar đã là thị trưởng thành phố Ottawa từ năm 2006 cho đến năm 2015.
Thân mẫu của ông là bà cố thị trưởng thành phố Ottawa , Marion Dewar.
Bà Dewar là thị trưởng thành phố Ottawa vào những năm 1975 đến 1980s, và là người có công giúp người tỵ nạn Việt Nam đến định cư ở thành phố Ottawa qua chiến dịch ” project 4,000

Tin tức khác...