Cuộc thi mông đẹp bắt đầu trở lại, ở trường đại học Cambridge.

Cambridge, Anh: Trường đại học  Cambridge, Anh quốc đang khuyến khích những sinh viên có mông đẹp, tham dự cuộc thi “Best Bum” đang diễn ra.

Cuộc thi này do the Tab,tờ báo sinh viên của trường đại học đứng ra tổ chức hàng năm.

Các giám khảo là ý kiến của công chúng và bất cứ ai muốn bỏ phiếu trên mạng.

Theo chủ bút tờ báo The Tab thì họ thích tất cả các loại mông: mông lớn mông nhỏ, và cuối cùng thì  “mông vẫn là mông”.

More Stories...