Cuộc sống chia phòng của những người lớn tuổi.

Peterborough, Ontario: Sau khi ông chồng mất, bà Pat Dunn đã chuyển qua sống trong một căn nhà lưu động ở thị trấn Lindsay, tỉnh bang Ontario, nhưng sống cô đơn một mình và không có đủ khả năng tài chánh, bà Dunn năm nay 69 tuổi, đã đăng trên Face book tìm người phụ nữ cùng hoàn cảnh ở chung để chia sẻ ngọt bùi.
Bà Dunn đã gọi cách sống chung này với cái tên “Những người phụ nữ lớn tuổi sống chung với nhau”( Senior Ladies Living Together)
Mục đích của bà Dunn là tìm người chia phòng với bà và chỉ nghĩ là sẽ có khoảng 5 người trả lời bà là tối đa.
Không ngờ chỉ trong vòng một tuần đầu sau khi đăng trên Facebook, có 58 người phụ nữ liên lạc với bà Dunn, và cho đến nay có trên 600 người phụ nữ ỡ trên toàn tỉnh bang Ontario, đã liên lạc với bà Dunn.
Theo thống kê của sở thống kê Canada thì trong năm 2016 có 347,805 người phụ nữ lớn tuổi sống cô đơn một mình ở tỉnh bang Ontario.
Với sự đề xướng của bà Dunn, chiều hướng mới của những người phụ nữ lớn tuổi không những ở tỉnh bang Ontario mà còn ở các tỉnh bang khác, là tìm người cùng hoàn cảnh, mướn nhà sống chung , chia sẻ những phí tổn và cho cuộc đời bớt cô đơn.

Tin tức khác...