Cuộc diễn hành của những người đồng tính ở thành phố Windsor.

Windsor, Ontario: Hàng chục ngàn người, đứng hai bên đường ,đã diện kiến cuộc diễn hành của những người đồng tính ở thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario.
Cuộc diễn hành đã diễn ra vào ngày chúa nhật 12 tháng 8 với 72 chiếc xe hoa và các ban nhạc, trong cuộc diễn hành hàng năm của những người đồng tính lần thứ 26.
Theo những nhà tổ chức thì cuộc diễn hành này là cuộc diễn hành lớn nhất và có nhiều người tham dự nhất ở thành phố Windsor trong năm nay.

Tin tức khác...