Cùng một loại ung thư, nhưng trị liệu ở các bệnh viện Hoa Kỳ không có kết quả tốt như ở Canada,trong khi chi phí chữa bệnh ở Mỹ lại đắt gấp đôi.

New York: Một bản tin rất đáng chú ý vừa được đài truyền hình Hoa Kỳ CNN phổ biến hôm thứ tư ngày 6 tháng 6, cho thấy là chi phí y tế ở Mỹ đắt gấp đôi so với chi phí ở Canada, mà sự chữa trị ở Mỹ lại không có hiệu quả bằng ở Canada.
Bản nghiên cứu của bác sĩ Todd Yezefski của trung tâm khảo cứu ung thư Fred Hutchinson ở tiểu bang Washington, đã được trình bầy tại cuộc họp thường niên của hiệp hội các bác sĩ trị liệu ung thư ở Hoa kỳ, tại thành phố Chicago trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 6 vừa qua.
Bác sĩ Yezefski đã so sánh các dữ kiện trị liệu của những bệnh nhân ở Mỹ và Canada có cùng những điểm tương đồng về học vấn, tài chánh cũng như các dữ kiện tương đồng khác.
Bản tường trình của bác sĩ Yezefski cho thấy là cùng bị bệnh ung thư ruột ,chi phí một tháng cho một bệnh nhân ở tiểu bang Washington là 12,345 Mỹ kim, trong khi cùng một bệnh ung thư như thế, chi phí cho một bệnh nhân ở tỉnh bang British Columbia, Canada chỉ có 6,195 Mỹ kim.
Cũng theo bác sĩ Yezefski thì tuy chi phí cao hơn, nhưng bệnh nhân ở Mỹ lại chết sớm hơn bệnh nhân ở Canada.
Bác sĩ Yezefski cũng cho rằng tiền chi phí y tế ở Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Tin tức khác...