Cư dân vùng đại thủ phủ Toronto trong trận bão tuyết lớn nhất trong mùa đông.

Toronto: Một trận bão tuyết với gió rét, nhiệt độ xuống thấp và tuyết đã diễn ra ở vùng đại thủ phủ Toronto trong những ngày cuối tuần 19 tháng giêng.
Theo sở khí tượng Canada thì những vùng ở phía bắc của xa lộ 401 về hướng thành phố Barrie đã chỉ bị gió lạnh và nhiệt độ xuống thấp, trong khi những vùng ở phía nam của xa lộ 401 bao gồm các thành phố Hamilton, Oakville, Niagara.. là những vùng tuyết rơi nhiều nhất.
Trận bão tuyết này cũng hoành hoành ở miền đông bắc Hoa Kỳ nơi có trên 100 triệu người sinh sống.
Theo tiên đoán thì số lượng tuyết rơi ở vùng thủ phủ Toronto trong những ngày cuối tuần từ 5 cm cho đến 10 cm, và nhiệt độ cộng với cái lạnh của gió đã xuống ở mức trừ 25 độ C.

Tin tức khác...