Cư dân trong vùng đại thủ phủ Toronto là những người phải trả tiền bảo hiểm xe cao nhất.

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ hai ngày 24 tháng 10, thì cư dân trong vùng đại thủ phủ Toronto là những người lái xe, phải trả tiền bảo hiểm cao nhất tỉnh bang Ontario.

Thành phố có giá bảo hiểm xe cộ cao nhất trong tỉnh bang Ontario là thành phố Brampton.

Lý do mà cư dân trong thành phố Brampton phải trả bảo hiểm cao nhất, là vì có nhiều tai nạn xe cộ xảy ra nhất ở tỉnh bang Ontario.

Nhiều người trong cộng đồng người Việt  sinh sống trong vùng Brampton đã than phiền là thành phố này có quá đông người Ấn Độ, và những người Ấn Độ đã

có tiếng là lái xe không bao giờ chớp đèn khi quẹo.
Theo bản ước tính của công ty bảo hiểm Kanetix.ca thì vùng York và vùng đại thủ phủ Toronto là nơi có bảo hiểm xe đắt nhất tỉnh bang Ontario.

Nếu tính theo mức trung bình, một người độc thân 35 tuổi, lái xe không gây tai nạn,sẽ phải trả tiền bảo hiểm  xe hơi một năm là $1,448.

So sánh với giá bảo hiểm của từng thành phố và cũng với một người độc thân 35 tuổi:

-Nếu sống ở  thành phố Brampton, người này sẽ phải trả  $2,392, 65 phần trăm cao hơn  tiền bảo hiểm trung bình.

Thành phố đứng hàng thứ nhì là thành phố Vaughan với tiền bảo hiểm xe phải đóng là $2.018.

Đứng hàng thứ ba là thành phố Mississauga với tiền bảo hiểm là $1,930.

Tiền bảo hiểm của một người 35 tuổi ở thành phố Toronto và Markham là $1,886.

Nếu một người sống ở tỉnh bang Ontario mà muốn trả bảo hiểm với giá rẻ thì nên di chuyển sang những thành phố sau:

– Thành phố Whitby với tiền bảo hiểm $1,443, Windsor với tiền bảo hiểm là $1,375, thành phố Barrie nằm ở phía bắc thành phố Toronto với tiền bảo hiểm là $1,366, thành phố Oshawa($1,354), thành phố Kitchener ($1,172),thành phố Ottawa ($1,142) và thành phố có tiền bảo hiểm rẻ nhất tỉnh bang Ontario là thành phố Guelph với tiền bảo hiểm chỉ có $1,128.

 

Tin tức khác...