Cư dân tỉnh bang Alberta bầu lại một chính quyền đảng Bảo Thủ.

Calgary: Sau 4 năm cầm quyền , thủ hiến Rachel Notley và đảng Tân Dân Chủ đã thua phiếu đảng Bảo Thủ Thống Nhất của thủ lãnh Jason Kenney. Đảng Bảo Thủ lại lên nắm quyền, tiếp nối thời gian 44 năm trước.
Đảng Bảo Thủ Thống Nhất chiếm 63 ghế, trong khi đảng Tân Dân Chủ của bà cựu thủ hiến Notley chỉ chiếm 24 ghế.
Tân thủ hiến Kenney sẽ bận rộn với những hoạch định mà ông sẽ dự định làm, trong việc cứu nguy nền kinh tế tỉnh bang này đang ở trong vòng suy thoái.
Tân thủ hiến Kenney cũng đã từng tuyên bố là ông chống lại việc đánh thuế khí carbon của chính quyền liên bang. Việc đánh thuế này khiến giá xăng dầu đã gia tăng ở Canada bắt đầu từ tháng 4 năm nay.
Tuyên bố trong ngày thắng cử, tân thủ hiến Kenney đã nói là tỉnh bang Alberta mở cửa đón những công ty vào mở chi nhánh làm ăn và mướn người.
Tân thủ hiến Kenney cũng hứa hẹn là ông sẽ tranh đấu với thủ tướng Trudeau và chính quyền liên bang, trong việc chính quyền liên bang đã phân chia những tiền bảo trợ dịch vụ cho các tỉnh bang, mà theo thủ hiến Kenney đã bất công cho cư dân trong tỉnh bang Alberta.

Tin tức khác...