Cư dân ở tỉnh bang Nova Scotia đương nhiên là những người cho nội tạng khi họ qua đời.

Halifax, Nova Scotia: Trong hôm thứ ba ngày 2 tháng 4, thủ hiến Stephen McNeil của tỉnh bang Nova Scotia đã đệ trình một dự luật mà theo đó việc hiến nội tạng của tất cả các cư dân trong tỉnh bang, khi những người này qua đời, là chuyện đương nhiên.
Tuy nhiên những người nào không muốn cho nội tạng, thì phải xác định trên giấy tờ.
Không như xưa là chỉ người nào muốn hiến nội tạng khi họ qua đời, mới phải công bố trên giấy tờ.
Tỉnh bang Nova Scotia là tỉnh bang đầu tiên ở Hoa Kỳ và Canada đã có luật mà cư dân đương nhiên cho nội tạng khi họ qua đời.
Chính quyền tỉnh bang Nova Scotia sẽ cần từ 12 tháng cho đến 18 tháng để sửa soạn cho những thay đổi về việc hiến nội tạng này.

Tin tức khác...