Cư dân của những thành phố lớn nhất ở Canada là những người kém sung sướng nhất Canada.

Vancouver: Theo kết quả của những cuộc nghiên cứu của những nhà chuyên môn vừa phổ biến, thì những người sống ở hai vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver là những người kém sung sướng nhất.
Các nhà chuyên môn đã mở những cuộc thăm dò dân ý của 12 ngàn thị trấn lớn nhỏ ở Canada và nhận thấy là những người Canadians sung sướng nhất là những người sống ở các vùng thôn quê, và những người buồn khổ nhất là những người sống trong thành thị.
Trong bảng sắp hạng 12 ngàn thị trấn ở Canada thì cư dân ở hai vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver là những người không vui nhất, trong khi vùng có cư dân có cuộc sống sung sướng nhất là tỉnh bang Newfoundland và cư dân sung sướng đứng hàng thứ nhì là cư dân sống trong tỉnh bang Quebec.
Theo nhận xét của những nhà chuyên môn thì cư dân sống trong những thành phố lớn đã không cảm thấy sung sướng vì nạn kẹt xe, vì giá nhà cửa quá cao, khiến cho số nợ nần của những người này cũng gia tăng theo.

Tin tức khác...